#

Петро Гуйван all books free read online

Позовна давність (Ukrainian Edition)

Петро Гуйван

В монографії комплексно досліджено цивільно-правовий інститут позовної давності, розглянуто поняття, зміст та види довнісних строків, досліджено передумови їхнього перебігу та порядок обчислення, проаналізовано дієвість іннуючих у досліджу...

Петро Гуйван all books read online or download

Петро Гуйван

Favourite Brands